Các dạng văn hóa doanh nghiệp lý tưởng cho doanh nghiệp – phần 2

0

Chúng ta đã tìm hiểu các dạng văn hóa doanh nghiệp lý tưởng theo mô hình gia đình và mô hình tháp Eiffel. Hai mô hình tiếp theo đây bạn có thể tham khảo là các dạng văn hóa doanh nghiệp theo mô hình Tên lửa dẫn đường và Lò ấp trứng.

Các dạng văn hóa doanh nghiệp lý tưởng

Tìm hiểu các dạng văn hóa doanh nghiệp lý tưởng

Đây là những tài liệu văn hóa doanh nghiệp quý báu từ các doanh nghiệp đã xây dựng và phát triển, đúc kết kinh nghiệm lại. Hãy lưu lại và học hỏi từ từ để cải thiện văn hóa doanh nghiệp của bạn nhé.

Các dạng văn hóa doanh nghiệp theo mô hình Tên Lửa Dẫn Đường

Mục tiêu phát triển doanh nghiệp là tiền đề căn bản nhất cho mô hình Tên Lửa Dẫn Đường. Mọi nhiệm vụ đều tập trung vào một mục tiêu, giữ vững ý định đầu tiên và hoàn thành nó xuất sắc. Các kết quả công việc, mức độ hoàn thành sẽ được trả thu nhập tương xứng.

Các dạng văn hóa doanh nghiệp tên lửa dẫn đường

Các dạng văn hóa doanh nghiệp theo mô hình tên lửa

+ Vai trò của lãnh đạo, quyền lực và mối quan hệ nhân viên

 • Lãnh đạo: Lãnh đạo ở mô hình này thường không phải là người giỏi hết ở các khâu trong nhiệm vụ. Mỗi thành viên sẽ là chuyên gia khi thực hiện, vì vậy người lãnh đạo vẫn cần tôn trọng họ. Lãnh đạo chịu trách nhiệm đánh giá, điều phối công việc cũng như chịu trách nhiệm ở khâu tổng hợp cuối cùng. Văn hóa ở mô hình này theo chế độ dân chủ, hỗ trợ lẫn nhau để đạt mục tiêu cuối cùng hiệu quả.
 • Quyền lực: Người giám sát, lãnh đạo chỉ đứng ở vai trò quan sát, điều phối và hỗ trợ, hoàn tất khâu cuối cùng trong dự án. Không hề có một thứ bậc nào rõ ràng trong nhóm dự án. Bạn không thể đưa ra lập luận rằng “A giỏi hơn B” hay ngược lại. Mỗi người đều phụ trách một mảng riêng biệt, và những mảng nhỏ đó sẽ giúp hoàn tất dự án. Mỗi người có một vị trí riêng, không xen ngang hoặc đánh giá bất kỳ ai khác.
 • Mối quan hệ giữa các nhân viên: Đây là một trong các dạng văn hóa doanh nghiệp, áp dụng cho công ty có nhân viên được điều phối dự án liên tục. Các dự án này dài hạn hoặc ngắn hạn, nhưng nó giúp cho nhân viên tạo mối quan hệ rộng rãi hơn. Các thành viên sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề, nhưng các đóng góp không rạch ròi như mô hình tháp Eiffel.

+ Thái độ, tư duy và học hỏi của nhân viên

 • Tư duy và học hỏi: Với mô hình tên lửa dẫn đường, chúng ta biết rằng, tên lửa thường tịnh tiến và hiếm khi thay đổi mục tiêu, hướng lái cần phải bền vững và chính xác. Việc phát triển tư duy và khả năng học hỏi của nhân viên cũng vậy, phải có định hướng học để làm gì và áp dụng ra sao. Trong các tài liệu văn hóa doanh nghiệp theo mô hình tên lửa chú trọng việc học hỏi phải có thể: hòa nhập môi trường làm việc, phá băng các kiến thức định kiến, có thể đảm nhận vai trò cụ thể trong phòng ban, phải có khả năng hợp tác cùng giải quyết mọi vấn đề.
 • Thái độ của nhân viên: Đánh giá nhân viên thường được đánh giá bởi đồng nghiệp cũng như cấp dưới, chứ không phải là cấp trên. Và đồng thời, đây là mô hình văn hóa doanh nghiệp luân chuyển công việc, nên ưu tiên hòa nhập và hợp tác là yêu cầu cao nhất. Có thể nói, đây là mô hình không đề cao được sự trung thành với doanh nghiệp. Nó đánh giá cao việc một nhân viên có thê làm được các dự án khác nhau hay không. Bạn có thể nhận thấy đây là mô hình doanh nghiệp đối lập với mô hình gia đình.

+ Động viên và giải quyết xung đột trong văn hóa doanh nghiệp

 • Động viên nhân viên: Đây là nền tảng phát triển các dạng văn hóa doanh nghiệp theo mô hình này. Theo tài liệu văn hóa doanh nghiệp, việc động viên nhân viên sẽ giúp thúc đẩy sự say mê, hướng tới cùng một mục đích để đạt được hiệu quả cuối cùng. Khi nhân viên đồng tâm nhất trí, việc lôi kéo tham gia của mọi người sẽ hiệu quả hơn.
 • Giải quyết mâu thuẫn của nhân viên: Mô hình văn hóa doanh nghiệp theo tên lửa dẫn đường, các nhân viên luôn thay đổi nhóm, môi trường làm việc, nhưng mục tiêu phát triển bản thân để làm việc tốt hơn. Vì vậy, các mâu thuẫn cần phải được giải quyết nhanh chóng và rõ ràng. Và mối quan hệ hòa hợp của nhân viên chỉ diễn ra trong thời gian diễn ra dự án. Chính vì vậy, mối quan hệ không cần quá sâu sắc, không cần biết quá rõ về nhau.

Các dạng văn hóa doanh nghiệp theo mô hình Lò Ấp Trứng

Đây là mô hình xây dựng các dạng văn hóa doanh nghiệp lấy việc phát triển bản thân làm tiền đề. Những doanh nghiệp theo nền tảng này sẽ luôn ưu tiên cho việc phát triển và tự thể hiện cá nhân nhiều hơn. Và tại các doanh nghiệp này, các quy tắc không ràng buộc nhân viên, mở đường để giải phóng bản thân khỏi lề lối cũ. Nó mang đậm bản chất của dân chủ.

Các dạng văn hóa doanh nghiệp mô hình tên lửa dẫn đường

Các dạng văn hóa doanh nghiệp Lò Ấp Trứng như thế nào?

+ Vai trò của lãnh đạo, quyền lực và mối quan hệ nhân viên

 • Lãnh đạo: Trong mô hình văn hóa doanh nghiệp theo Lò Ấp Trứng, người lãnh đạo là người đề ra kỷ luật cho doanh nghiệp. Đồng thời, họ là những người rất nghiêm khắc trong việc làm việc, nhưng lại truyền cảm hứng và khơi gợi sự sáng tạo cho nhân sự. Họ sẽ cho nhân viên thấy được tầm nhìn và mục tiêu hành động, đem lại động lực để nhân viên tiến tới.
 • Quyền lực: Mô hình Lò Ấp Trứng là mô hình có cấu trúc cấp bậc cực kì tinh giản, đơn giản nhất. Chính vì vậy, lãnh đạo đóng vai trò hỗ trợ, đánh giá và tư vấn nhiều hơn là ép buộc nhân viên phải nghe theo.
 • Mối quan hệ giữa nhân viên: Nhân viên là những cá thể độc lập, sự trung thành của họ không bị ràng buộc. Nhân viên rất hứng khởi với việc được và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với những người khác. Việc nhân viên gắn bó càng gần chứng tỏ họ càng nhận được nhiều kiến thức và tình cảm từ người khác. Và các mối quan hệ được xây dựng trên sự tình nguyện. Nó trung thực, hiệu quả, tạo cảm hứng cho nhiều nhân viên khác cùng gắn kết. Tuy nhiên, nếu ở các doanh nghiệp tầm 1000 người, lãnh đạo sẽ khó giao tiếp với nhân viên ở quy mô rộng.

+ Thái độ, tư duy và học hỏi của nhân viên

 • Thái độ của nhân viên: hòa hợp, hợp tác, trung thành và gắn kết giữa các nhân viên. Tính dân chủ được đề cao, vì vậy khi một ý kiến được đưa ra, nếu nhân viên thử nghiệm và không thành công sẽ bỏ qua ngay lập tức. Thậm chí ở một số doanh nghiệp, nếu ý kiến không được sự tán đồng của nhân viên trong nhóm cũng sẽ bị bỏ qua ngay.
 • Tư duy và học hỏi: Cách tư duy và học hỏi của nhân viên khơi gợi sự sáng tạo nhiều hơn là sự hoàn thiện. Chính vì vậy các dạng văn hóa doanh nghiệp ở mô hình này thường hiếm khi có thể hoàn tất sản phẩm, hoàn thiện 100% dịch vụ. Chính vì thế, các doanh nghiệp khó tồn tại khi nhu cầu thay đổi.

+ Khen thưởng và giải quyết xung đột trong văn hóa doanh nghiệp

 • Khen thưởng: Đây là dạng văn hóa doanh nghiệp chú trọng thúc đẩy sáng tạo và tinh thần làm việc. Nó cũng mang lại sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhân viên, tuy nhiên cạnh tranh thì phải có phần thưởng. Nhân viên cũng mong được nhận lời khen cùng lợi nhuận, quyền lực. Nếu không có điểm này, mô hình Lò Ấp Trứng chắc chắn sẽ thất bại, vì nó quy về cá nhân hơn là tập thể.
 • Giải quyết xung đột: Người lãnh đạo là người đạt được thành quả để nhận được vị trí lãnh đạo. Ta có thể nói, lãnh đạo là “đạt được” mà có thay vì được “quy cho” nhưng các dạng văn hóa doanh nghiệp khác. Chính vì thế, nếu lãnh đạo gây cản trở, khiến tập thể không thể đạt được thành tựu, chắc chắn sẽ bị lên án. Mâu thuẫn được giải quyết qua sự phân chia công việc hay sự cố gắng làm cho người khác thấy được công việc nào tốt nhất.
Các dạng văn hóa doanh nghiệp lý tưởng cho doanh nghiệp – phần 2
3.9 (77.14%) 7 votes

Advertisements
close-link