Browsing: Câu Chuyện Thành Công

Không ngừng học hỏi là phương châm phát triển và bí quyết thành công của rất nhiều doanh nghiệp. Hiểu được điều đó, mục Câu chuyện thành công ra đời lan tỏa các ví dụ về đào tạo nhân sự, xu hướng đào tạo, các mô hình kinh doanh được áp dụng thành công và có đầu ra, các tình huống đào tạo nội bộ thực tế đi kèm hiệu quả … của các doanh nghiệp Việt Nam và trên thế giới.
Mong muốn của KynaBiz không gì ngoài góp phần đem lại góc nhìn đa chiều và những bài học kinh doanh quý báu cho quý doanh nghiệp tham khảo. Hy vọng sẽ đem lại những suy ngẫm có ích cho quý doanh nghiệp, cũng như xây dựng niềm tin vào công tác đào tạo nhân sự: đầu tư vào con người là đầu tư thông minh, sẽ luôn cho ra hiệu quả thiết thực.

1 2
close-link