Đặc điểm văn hóa và các chương trình đào tạo nhân viên của công ty FPT

0

Coi con người là tài sản quý giá nhất nên chính sách đào tạo nhân viên của công ty FPT  luôn được thực hiện một cách bài bản, sáng tạo. Cùng với đó là quyết tâm cao độ từ ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên công ty nhằm hướng đến mục tiêu gắn liền đào tạo với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng nhu cầu về một nguồn nhân lực chất lượng cao.

Văn hóa đào tạo nhân viên của công ty FPT: “Tôn đổi đồng – Chí gương sáng”

 • Tôn tức là tôn trọng: Sự tôn trọng cá nhân được thể hiện qua việc được nói thẳng, lắng nghe và bao dung. Ở FPT, cấp dưới có thể nói thẳng với cấp trên, không phân biệt vị trí cao thấp, quan hệ thân sơ.

Mọi người được chấp nhận như họ vốn có, cả mặt mạnh, mặt yếu, cả điểm tốt và chưa hoàn thiện.

 • Đổi tức là đổi mới: Tinh thần đổi mới bao gồm học hành, sáng tạo và STCo – hài hước, hóm hỉnh đặc trưng của người FPT. Văn hóa đào tạo nhân viên của công ty FPT là không ngừng học hỏi từ khách hàng, đối tác và từ chính những đồng nghiệp để tránh suy nghĩ theo lối mòn, nỗ lực dẫn đầu về công nghệ mới, sản phẩm mới, phương thức quản trị, kinh doanh mới.
 • Đồng tức là đồng đội. Tinh thần đồng đội bao gồm đồng tâm, tập thể và chân tình. Ở FPT, mọi thành viên đều được quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia và cùng đồng tâm hướng đến một mục tiêu chung “vì sự thành công của khách hàng và sự phát triển trường tồn của công ty”.
 • Chí tức là chí công, là nền tảng quan trọng nhất để lãnh đạo xây dựng niềm tin trong nhân viên và để nhân viên làm việc hết mình thay vì xu nịnh lãnh đạo.
 • Gương là gương mẫu. Lãnh đạo phải là người thể hiện rõ nét nhất về tinh thần FPT, về giá trị của ba chữ “Tôn Đổi Đồng”.
 • Sáng là sáng suốt trong tầm nhìn xa và tính quyết đoán.

Một số chương trình đào tạo nhân viên của công ty FPT

Đào tạo nhân viên của FPT

 • Đào tạo tân binh

100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo nhân viên của công ty FPT – đào tạo tân binh nhằm định hướng bước đầu, giúp nhân viên mới làm quen với công việc và hiểu thêm về các giá trị cốt lõi của FPT.

Ngoài việc được bổ sung thêm kỹ năng trong công việc, các học viên còn học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong những tình huống thực tế và được thực hành ngay trong khóa học.

Nhóm các kỹ năng mềm được đào tạo bao gồm: Kỹ năng lập kế hoạch công việc và quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp cơ bản, và kỹ năng làm việc nhóm. Việc đào tạo nhân viên của công ty FPT các kỹ năng giúp tân binh nhanh chóng hòa nhập với công việc và môi trường tại làm việc.

 • Đào tạo cán bộ công nghệ

Chương trình đào tạo nhân viên của công ty FPT – các cán bộ công nghệ, thường xuyên được tổ chức nhằm cập nhật những xu hướng công nghệ mới, nâng cao trình độ và khả năng sáng tạo của đội ngũ công nghệ.

 • Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn

Định kỳ hàng năm, chương trình đào tạo nhân viên của FPT nhằm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho nhân viên được tổ chức để đáp ứng nhu cầu công việc trong công ty.

 • Đào tạo lực lượng cán bộ kế cận

Đào tạo lực lượng cán bộ kế cận, ưu tiên nguồn lực để đào tạo cán bộ nòng cốt trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn của công ty.

 • Đào tạo cán bộ cốt cán

Chương trình này được thực hiện với mong muốn xây dựng đội ngũ cốt cán – lực lượng chủ đạo trong phát triển FPT, đóng góp nhiều nhất cho các hoạt động sản xuất, phát triển kinh doanh – phát triển mạnh, đáp ứng chiến lược chung.

FPT luôn coi con người là giá trị cốt lõi, nền tảng vững chắc giúp công ty có thể phát triển vững vàng như ngày hôm nay. Do đó, các chương trình đào tạo nhân viên của công ty FPT luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất giúp toàn bộ nhân viên công ty phát triển toàn diện về cả năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm.

Đặc điểm văn hóa và các chương trình đào tạo nhân viên của công ty FPT
Đánh giá bài viết

Advertisements
close-link