Đào tạo nhân viên công tác xã hội – Những khó khăn tồn tại và mục tiêu phát triển trong tương lai

0

Công tác xã hội là một nghề có vai trò quan trọng, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến đời sống của từng cá nhân, từng nhóm nhỏ và cộng đồng những người yếu thế. Để có được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả đòi hỏi việc đào tạo nhân viên công tác xã hội phải tuân thủ theo chuẩn đầu ra nhất định.

Những thách thức của đào tạo nhân viên công tác xã hội ở Việt Nam

Công tác xã hội là một nghề chuyên hỗ trợ, giúp đỡ những người gặp khó khăn, người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,…nhằm giảm thiểu những rào cản, bất công trong xã hội.

Đào tạo nhân viên công tác xã hội

Ở nước ta, nghề công tác xã hội vẫn còn khá mới mẻ và gặp nhiều thách thức:

 • Đa số nhân viên chưa được trải qua các chương trình đào tạo nhân viên công tác xã hội bài bản mà phát triển tự phát từ các tổ chức đoàn thể của phường, xã. Họ chỉ làm việc theo kinh nghiệm nên hiệu quả giải quyết các vấn đề chưa cao, thiếu tính bền vững.
 • Khuôn khổ pháp lý: tuy đã có có một số văn bản quản lý nhà nước ban hành nhưng chưa đủ, thiếu các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như xác định vai trò, vị trí, việc làm của nhân viên công tác xã hội.
 • Mạng lưới tổ chức cung cấp dịch vụ công tác xã hội tuy đã được hình thành nhưng tính chuyên môn và chuyên sâu còn hạn chế.

Mục tiêu cụ thể trong đào tạo nhân viên công tác xã hội

Về kiến thức

 • Có hệ thống kiến thức nền tảng về thế giới quan, phương pháp luận khoa học
 • Có hệ thống kiến thức về Pháp luật Việt Nam về các vấn đề xã hội 
 • Có hệ thống kiến thức về y học  cơ bản phục vụ thực hành nghề công tác xã hội
 • Có hệ thống kiến thức về phục hồi chức năng
 • Đào tạo nhân viên công tác xã hội có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Có hệ thống kiến thức về lý thuyết tâm lý, xã hội và hành vi của con người
 • Có hệ thống kiến thức về ngành Công tác xã hội
 • Có kiến thức dinh dưỡng cơ bản phục vụ công tác tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng.

Về kỹ năng

 • Áp dụng các chính sách pháp luật trong việc bảo vệ quyền và lợi ích cho đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội 
 • Áp dụng kiến thức về y học lâm sàng cơ bản phục vụ thực hành nghề công tác xã hội
 • Áp dụng kiến thức về phục hồi chức năng trong việc hỗ trợ cho người khuyết tật
 • Áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để xây dựng đề cương, thực hiện các nghiên cứu trong công việc
 • Áp dụng kiến thức về lý thuyết tâm lý, xã hội và hành vi con người trong việc hỗ trợ thân chủ
 • Áp dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ công tác xã hội vào quá trình hỗ trợ các hệ thống thân chủ khác nhau như: cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng

Về thái độ

 • Tôn trọng đề cao triết lý và sứ mệnh nghề nghiệp công tác xã hội, nhận thức rõ về vai trò, chức năng của nghề công tác xã hội
 • Có ý thức trách nhiệm cao với nghề nghiệp, yêu nghề, có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt, có lối sống và tác phong mẫu mực của người cán bộ, nhân viên công tác xã hội.
 • Tôn trọng, đề cao tầm quan trọng của các mối quan hệ của con người
 • Áp dụng những hiểu biết của mình về công bằng xã hội để biện hộ cho quyền con người và tham gia vào thực hành thúc đẩy công bằng xã hội.
 • Thể hiện hành vi đạo đức và chuyên nghiệp trong mọi tình huống,bối cảnh và lĩnh vực thực hành nghề nghiệp.
 • Không ngừng học hỏi, phấn đấu, trau dồi về phẩm chất đạo đức, kiến thức, năng lực nghề nghiệp, tính cách trong sáng, trọn vẹn, sự tận tâm trong các mối quan hệ với thân chủ và công việc để đảm nhiệm và hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm nghề nghiệp.

Với mục tiêu giảm thiểu những rào cản, sự bất công và sự bất bình đẳng trong xã hội đòi hỏi công tác đào tạo nhân viên công tác xã hội cần được nâng cao chất lượng, nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường trao đổi đáp ứng nhu cầu đề ra trong thời đại mới.

Đào tạo nhân viên công tác xã hội – Những khó khăn tồn tại và mục tiêu phát triển trong tương lai
5 (100%) 1 vote

Advertisements
close-link