Đâu là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam?

0

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân bởi hoạt động của loại hình doanh nghiệp này sẽ quyết định tới việc tăng ngân sách cho đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội như tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo… Do đó, cần có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tháo gỡ khó khăn, đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất.

Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Nhà nước và xã hội 

Cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) muốn phát triển được ngoài việc tự thay đổi, nâng cao những nội lực của chính mình như kỹ năng lãnh đạo, trình độ quản trị nhân lực,… còn cần phải có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cơ quan Nhà nước và xã hội.

Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Nhà nước và xã hội bao gồm:

– Các giải pháp liên quan đến xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật: nhóm giải pháp này nhằm mục đích cải thiện đáng kể môi trường pháp lý kinh doanh cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường trong và ngoài nước.

+ Xác định rõ các chủ trương, định hướng chiến lược phát triển của cộng đồng SMEs trong các Văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc, các Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nền kinh tế thị trường của Chính phủ, Quốc Hội.

+ Hoàn thiện khung pháp lý và phạm vi hỗ trợ SMEs phát triển trong nước, hội nhập quốc tế.

– Các giải pháp liên quan đến sự hỗ trợ của xã hội, của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhóm giải pháp này nhằm chủ động tháo gỡ các khó khăn cho cộng đồng SMEs, đồng thời nâng cao ý thức của xã hội đối với sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

+ Nâng cao vai trò, năng lực của các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hiệp hội nghề nghiệp.

+ Tiếp nhận các phản hồi, ý kiến, nhu cầu từ người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ để tự hoàn thiện doanh nghiệp hơn trong hoạt động kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ đến khách hàng.

Nhìn chung, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Nhà nước và xã hội, cộng đồng có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới doanh nghiệp. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả thực sự cần có sự áp dụng đồng bộ của nhiều giải pháp cùng một thời điểm. Sự kết hợp hài hòa giữa các giải pháp sẽ tạo cho doanh nghiệp những thuận lợi vô cùng lớn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Nhà nước và xã hội 

Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Nhà nước và xã hội

Các giải pháp từ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hiện nay, SMEs tại Việt Nam có rất nhiều lợi thế về kinh doanh, về phạm vi thị trường, về khách hàng để tham gia vào hoạt động thương mại trong nước, khu vực và quốc tế.

Sau đây là những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao lợi thế vốn có của mình:

– Các doanh nghiệp cần nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thương hiệu, sản phẩm, trí tuệ kinh doanh, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp mình.

– Tạo dựng vị thế riêng cho mình bằng việc cung cấp sản phẩm tốt, chất lượng, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

– Mỗi doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có phương hướng phát triển thông qua các kế hoạch phân bổ chi phí (Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí đầu tư,…), chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh hoạt động cụ thể.  

– Xác định phạm vi và đối tượng mà doanh nghiệp mình hướng tới.  

– Khai thác hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, thúc đẩy cho sự phát triển của doanh nghiệp: các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từ nhà đầu tư trong và ngoài nước; các chính sách, kế hoạch hỗ trợ của Nhà nước…

– Liên minh, liên kết với nhóm doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động cùng ngành nghề.

– Tận dụng tối đa những tiềm lực về vốn, nhân lực, thị trường, văn hóa, kinh nghiệm kinh doanh của các doanh nghiệp lớn để từ đó có nền tảng giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ học tập hoặc nhận được sự giúp đỡ trực tiếp từ các doanh nghiệp lớn.

Các giải pháp từ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các giải pháp từ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tóm lại có thể nói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung là sử dụng có hiệu quả các giải pháp của Nhà nước, của cộng đồng xã hội và của chính bản thân mỗi doanh nghiệp.

Đâu là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam?
5 (100%) 3 votes

Advertisements
close-link