Giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

0

Trong thời buổi hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay để có thể đứng vững và phát triển đòi hỏi chúng ta phải có các giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế trong chuỗi sản xuất, thương mại toàn cầu.

Nâng cao năng lực trình độ học vấn

Giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên là nâng cao trình độ học vấn, hiểu biết về kinh tế – xã hội, văn hóa, luật pháp… cho các chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý và người lao động trong doanh nghiệp. Công tác giáo dục, đào tạo nhân  viên cho doanh nghiệp cần được chú trọng, đầu tư đúng mực.  

Nâng cao năng lực trình độ học vấn

Nâng cao năng lực trình độ học vấn

Tăng cường năng lực quản trị

Giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp theo là tăng cường năng lực của chủ doanh nghiệp, giám đốc và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp về quản trị kinh doanh, quản trị chiến lược. Trong mọi điều kiện, để có đủ sức cạnh tranh trên thị trường và tiếp cận nền kinh tế tri thức doanh nhân cần thường xuyên cập nhật tri thức mới, những kỹ năng cần thiết:

– Kỹ năng quản trị trong cạnh tranh

– Kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp

– Kỹ năng quản lý sự biến đổi

– Kỹ năng thuyết trình

– Kỹ năng đàm phán và giao tiếp…

Để có đủ sức cạnh tranh lâu dài và có thể tự tin bước vào kinh tế tri thức, các doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược phát triển bền vững. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến chiến lược cạnh tranh và những kỹ năng mang tính chiến lược như: Quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, chi phí quản lý doanh nghiệp và tính nhạy cảm trong quản lý, phân tích kinh doanh, dự báo và định hướng chiến lược phát triển…

Tăng cường liên kết và hợp tác

Hiện nay đa số các doanh nghiệp Việt Nam đều có quy mô nhỏ, vốn ít, trình độ học vấn, kiến thức kinh doanh, hiểu biết luật pháp (đặc biệt là luật pháp quốc tế) chưa cao, trình độ tay nghề của người lao động thấp… Trong điều kiện này, giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện chiến lược cạnh tranh là tăng cường liên kết và hợp tác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Sự liên kết và hợp tác không phải là phép tính cộng tổng số các doanh nghiệp, mà chính là tạo ra sức mạnh bội phần của các nhóm, các tập đoàn kinh tế cùng sản xuất kinh doanh một (hoặc một số) sản phẩm nhất định và cùng thực hiện chiến lược thương hiệu, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm trên thị trường.

Tăng cường liên kết và hợp tác

Tăng cường liên kết và hợp tác

Tăng cường sự hỗ trợ của chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước

Giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp theo là tăng cường sự hỗ trợ của chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về vốn, cơ chế, chính sách, luật pháp, xúc tiến thương mại, giáo dục – đào tạo, tư vấn về thiết bị, công nghệ hiện đại… cho các doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường hơn nữa vai trò của các hiệp hội, các hội, các câu lạc bộ giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ đối với sự phát triển của các doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa có vai trò quan trọng trong sự phát triển, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế – xã hội. Từ xưa, cha ông ta đã đúc kết: “Phi trí bất hưng, phi thương bất phú, phi công bất hoạt”. Ngày nay, trong xã hội hiện đại, quan niệm về giá trị, về lao động sáng tạo, ý thức cạnh tranh, ý chí làm giàu, sự tín nhiệm xã hội… có ý nghĩa to lớn đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp, nói một cách khái quát là “đạo làm giàu”, tức là làm giàu một cách có văn hóa: Làm giàu cho bản thân, làm giàu cho doanh nghiệp, làm giàu cho xã hội và cho đất nước. Sự giàu có về trí tuệ, về của cải và tính năng động sáng tạo là những giá trị xã hội mà mỗi doanh nhân, mỗi doanh nghiệp phải có. Vì vậy, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực luôn, đào tạo nhân viên vừa có tài vừa có đức là động lực thúc đẩy sức sáng tạo và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Trên đây là các giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hy vọng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp cùng sự hỗ trợ từ phía chính phủ chúng ta sẽ vươn xa hơn trong tương lai.

Giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh
5 (100%) 3 votes

Advertisements
close-link