Giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn – Gỡ nút thắt về vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

0

Mặc dù là lực lượng đông đảo và có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế – xã hội, song bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn, để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hãy cùng Kyna đi tìm giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hiệu quả nhé.

Thực trạng khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ khi tiếp cận các nguồn vốn

Tính đến nay, cả nước ta có hơn 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Với số lượng đông đảo như vậy, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Hàng năm, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tạo ra gần 60% việc làm (chiếm 42,2% số lao động), 44,8% doanh thu, đóng góp khoảng 40% GDP, 33% giá trị sản lượng công nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu, đóng góp 29,3% cho ngân sách nhà nước.

Mặc dù có đóng góp lớn cho nền kinh tế, nhưng hiện nay vẫn rất khó khăn để tìm ra giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn như: vốn tín dụng từ các ngân hàng, nguồn vốn từ các quỹ… để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo đánh giá môi trường kinh doanh năm 2018 của Ngân hàng Thế giới, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam năm 2018 được xếp hạng 29/190 nền kinh tế.

Cùng với đó, 6 tháng đầu năm 2018 (tính đến 30/6/2018), dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 21% dư nợ toàn nền kinh tế. Mặc dù quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng và được cấp 800 tỷ đồng, song hiện nay quỹ này chưa cho vay trực tiếp được một khoản nào.

Bên cạnh đó, quỹ ký kết cho vay thông qua ủy thác cho các ngân hàng thương mại được 150 tỷ đồng, thì mới giải ngân được 90 tỷ đồng; cho vay thông qua bảo lãnh của ngân hàng phát triển được 160 tỷ đồng…

Nguyên nhân và giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn hạn chế trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

– Hạn chế nội tại của doanh nghiệp vừa và nhỏ: quy mô vốn nhỏ, vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính hạn chế, trình độ quản trị doanh nghiệp bất cập, thiếu phương án kinh doanh khả thi, số liệu thiếu chính xác,…

– Chưa có sự triển khai đồng bộ và phối hợp chặt chẽ giữa các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương.

– Chính sách bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ còn tồn tại nhiều bất cập, chưa phát huy được hiệu quả trong trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng…

Sau đây là các giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn:

– Đối với các tổ chức tín dụng

+ Thiết kế các sản phẩm, quy trình tín dụng đặc thù, phù hợp hơn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

+ Phát triển hình thức cấp tín dụng theo chuỗi cung ứng, hợp tác với doanh nghiệp lớn để phối hợp tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

+ Nâng cao hiệu quả hợp tác với các quỹ (nhất là Quỹ Bảo lãnh tín dụng, Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, các quỹ tài chính quốc tế…) để chia sẻ thông tin, kết nối doanh nghiệp.

– Đối với doanh nghiệp

+ Minh bạch hoạt động và báo cáo tài chính

+ Nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên cho doanh nghiệp

+ Quản lý rủi ro, các chi phí quản lý doanh nghiệp,….

+ Đào tạo nhân viên chuyên sâu về quản lý tài chính/vốn…

– Về phía cơ quan nhà nước

+ Triển khai hiệu quả, đồng bộ luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và các chính sách hỗ trợ đã ban hành

+ Đẩy mạnh hoạt động của quỹ bảo lãnh doanh nghiệp vừa và nhỏ và quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

+ Phát triển cân bằng thị trường tài chính (nhất là thị trường chứng khoán, trái phiếu, tài chính vi mô, quỹ đầu tư…) để tạo kênh dẫn vốn đa dạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Qua bài viết trên Kyna mong muốn mang lại thật nhiều kiến thức bổ ích cho bạn trong việc tìm ra giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Hy vọng trong tương lai các doanh nghiệp sẽ có những điều kiện tốt nhất để phát triển.

Giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn – Gỡ nút thắt về vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đánh giá bài viết

Advertisements
close-link