Khái niệm các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam

0

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật với mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Để đưa các chiến lược phát triển, đạt được mục đích đào tạo nhân viên trước hết chúng ta phải hiểu rõ khái niệm các loại hình doanh nghiệp hiện có tại Việt Nam là gì.

Khái niệm các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam

Khái niệm các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam

Theo bản chất kinh tế của chủ sở hữu

Theo bản chất kinh tế của chủ sở hữu khái niệm các loại hình doanh nghiệp được chia làm ba loại hình chính:

– Doanh nghiệp tư nhân (Proprietorship).

– Doanh nghiệp hợp danh (Partnership).

– Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (Corporation).

Căn cứ vào hình thức pháp lý doanh nghiệp

Dựa vào hình thức pháp lý khái niệm các loại hình doanh nghiệp chia thành:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp mà các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.

Bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần của doanh nghiệp được gọi là cổ đông sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp.

– Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó có hai thành viên trở lên là chủ sở hữu của công ty, cùng kinh doanh dưới một cái tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

– Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài 1996 chưa đăng ký lại hay chuyển đổi theo quy định.

Căn cứ vào chế độ trách nhiệm

Căn cứ theo chế độ trách nhiệm khái niệm các loại hình doanh nghiệp có thể phân loại thành:

– Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn

Là loại hình doanh nghiệp mà ở đó chủ sở hữu doanh nghiệp có nghĩa vụ phải trả nợ thay cho doanh nghiệp bằng tất cả tài sản của mình, khi doanh nghiệp không đủ tài sản để thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
Theo pháp luật Việt Nam, có hai loại doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.

Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng về mọi nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp mà không giới hạn ở phần tài sản chủ doanh nghiệp, các thành viên hợp doanh đã bỏ vào đầu tư. Nghĩa là nếu tài sản của doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh không đủ để thực hiện các nghĩa vụ về tài chính của doanh nghiệp khi các doanh nghiệp này phải áp dụng thủ tục thanh lý trong thủ tục phá sản, chủ sở hữu doanh nghiệp và các thành viên hợp danh phải sử dụng cả tài sản riêng không đầu tư vào doanh nghiệp để thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn

Theo pháp luật Việt Nam, các doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài không tiến hành đăng ký lại theo Nghị định 101/2006/NĐ-CP.

Những doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn là những doanh nghiệp mà chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Nghĩa là khi số tài sản của doanh nghiệp không đủ để trả nợ thì chủ sở hữu không có nghĩa vụ phải trả nợ thay cho doanh nghiệp.

Hy vọng qua các thông tin mà Kyna cung cấp ở trên đã giúp các bạn hiểu rõ về khái niệm các loại hình doanh nghiệp hiện có tại Việt Nam. Nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về các chương trình đào tạo doanh nghiệp hay tham khảo những giáo trình đào tạo nhân viên hiệu quả vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6364 09 hoặc truy cập https://kynabiz.vn/.

Khái niệm các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam
4.5 (90%) 2 votes

Advertisements
close-link