Tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp

0

Mỗi một doanh nghiệp đều cần có một văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa trong doanh nghiệp được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Có cả cách hiểu đúng, hiểu sai. Cùng KynaBiz tìm hiểu ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp, cũng như tầm quan trọng của cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp đúng.

Hiểu rõ hơn về Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa trong doanh nghiệp là gì

Định nghĩa về văn hóa trong doanh nghiệp

Văn hóa trong doanh nghiệp giống như văn hóa của một đất nước, xã hội thu nhỏ. Nó không chỉ là phép tắc, lễ nghi trong kinh doanh hay giao tiếp, mà nó còn thể hiện lý tưởng và mục tiêu của doanh nghiệp. Có một số định nghĩa về văn hóa doanh nghiệp mà chúng ta có thể tham khảo, nó gần như chính xác về cái mà doanh nghiệp cần định hình và xây dựng.

  • Phẩm chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt nó với các tổ chức khác trong lĩnh vực. (Gold KA.)
  • Văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị và cách hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp và có xu hướng tự lưu truyền, thường trong thời gian dài. (Kotter, J.P. & Heskett, J.L.)
  • Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp. (Williams, A.Dobson, P. & Walters, M.)

Chúng ta có định hình cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp bao gồm 3 cấp độ cần phải nắm bắt được, không chỉ lãnh đạo mà toàn bộ nhân viên cần phải hiểu được.

Cấp độ 1: Cấp độ vật chất hữu hình

Vật chất hữu hình ở đây là những thứ mà ta có thể sờ, chạm, đụng, thấy được trong văn phòng doanh nghiệp như: báo chí, tài liệu, văn hóa phẩm như bút hay hộp tài liệu, bàn ghế hay sản phẩm doanh nghiệp. Chúng cũng là máy móc, thiết bị, công nghệ được sử dụng cho doanh nghiệp, phục vụ cho nhân viên hay hoạt động sản xuất.

Văn hóa doanh nghiệp cũng được thể hiện qua cách giao tiếp và những mẩu chuyện nhỏ trong doanh nghiệp, hay câu khẩu hiệu cho doanh nghiệp, cho phòng ban,…

Văn hóa trong doanh nghiệp có thể được nhận biết rõ ràng nhất trong các nghi thức, quy định, thủ tục, chính sách, các lễ nghi hay các cuộc hội họp của doanh nghiệp (mừng thành lập công ty, tiệc cuối năm,…)

Cấp độ 2: Các giá trị được thể hiện

Nó là những giá trị đạt được qua quá trình làm việc, cố gắng và nỗ lực của cả bộ máy doanh nghiệp. Giá trị còn thể hiện được điểm đúng, sai của một cá nhân hay cả doanh nghiệp. Nó được phân làm 2 loại:

  • Các giá trị tồn tại sẵn trong doanh nghiệp, có thể tự phát và hình thành một cách khách quan.
  • Các giá trị mà lãnh đạo mong muốn đạt được hoặc hi vọng về sự phát triển của một doanh nghiệp, từng bước một.

Cấp độ 3: Các nhận định ngầm và nền tảng của doanh nghiệp

Đó là niềm tin, nhận thức đúng sai, suy nghĩ và cả những cảm xúc và hành vi của từng cá nhân, biểu hiện ra có thể giúp người bên ngoài nhận biết được đây là doanh nghiêp nào. Và đương nhiên, những điều này là “xương máu” được thẩm thấu trong doanh nghiệp. Nó xây dựng nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp định hướng hoạt động và công việc của từng phòng ban và nhân viên.

Để xây dựng hoàn chỉnh các giá trị nền tảng này cần có phương tiện hỗ trợ để hiện thức hóa giá trị thành nền tảng vững chắc. Các phương tiện sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng đó là: phong cách làm việc; quá trình ra quyết định; phong cách giao tiếp; cách đối xử với nhau.

Có một điều bạn cần nhớ:

“Doanh nghiệp nào cũng có văn hóa doanh nghiệp.” – Khuyết danh

Văn hóa trong doanh nghiệp tồn tại theo hướng khách quan và thể hiện được phong cách mà doanh nghiệp đó đang thể hiện. Chỉ có sự khác biệt là những điểm tốt có được phát huy ra bên ngoài hay không, và những điểm chưa tốt có thay đổi hay không.

Tầm quan trọng của xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp như thế nào?

Tầm quan trọng của văn hóa trong doanh nghiệp

Tìm hiểu tầm quan trọng trong cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp sẽ quyết định sự “sống còn” của doanh nghiệp đó. Văn hóa trong doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và ngày càng tiến xa, hoặc ngược lại. Đồng thời nó sẽ giúp giảm thiểu được những rủi ro gì trong quá trình vận hành doanh nghiệp, quản trị nhân sự.

  • Tránh xung đột, tăng đoàn kết nội bộ. Giải pháp doanh nghiệp trong gắn kết đội ngũ nhân viên phải nhờ vào những giá trị về văn hóa trong doanh nghiệp. Những giá trị về tinh thần, về khẩu hiệu và cách giao tiếp và làm việc được định hình sẽ giúp nhân viên thấu hiểu và đoàn kết tốt hơn.
  • Kiểm soát và đưa ra quyết định chính xác: Dựa trên những chuẩn mực, quy định và quy tắc trong doanh nghiệp. Nó sẽ giúp doanh nghiệp thu hẹp phạm vi lựa chọn để đưa ra quyết định chính xác nhất.
  • Thúc đẩy động lực làm việc: Xây dựng môi trường làm việc và học tập giúp nhân viên có thêm tinh thần hăng say, tạo ra các kết quả tốt hơn, đóng góp nhiều hơn. Nó cũng là dựa vào văn hóa trong doanh nghiệp, định hướng được mục tiêu và nhiệm vụ cần phải làm được.
  • Tăng lợi thế cạnh tranh: Tăng hiệu quả và sự khác biệt so với các đối thủ trên thị trường làm ăn, gắn kết và điều phối bộ máy doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Kết luận

Cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ là liệt kê các giá trị doanh nghiệp mong muốn đạt được mà nó còn phải thể hiện được những yếu tố mang lại động lực cho nhân viên. Sự cổ vũ, khuyến khích, động viên sẽ tăng sự nỗ lực cho từng nhân viên, sẽ giúp văn hóa trong doanh nghiệp vững mạnh, bền vững.

Nguồn: Internet

Tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp
5 (100%) 2 votes

Advertisements
close-link