Tìm hiểu về các thủ tục giải thể doanh nghiệp

0

Giải thể doanh nghiệp là gì? Các thủ tục giải thể doanh nghiệp bao gồm những gì? Doanh nghiệp như một đứa con tinh thần của chủ doanh nghiệp, do đó giải thể doanh nghiệp là điều mà họ không bao giờ mong muốn. Tuy nhiên, thương trường như chiến trường, chỉ cần một chút sai lầm trong điều hành kinh doanh có thể khiến doanh nghiệp sa sút và dẫn đến phá sản.

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chủ doanh nghiệp quyết định tiến hành các trình tự, thủ tục pháp lý nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp đó. Hành động giải thể này có thể do chủ doanh nghiệp nhận thấy tình hình kinh doanh không khả quan, khả năng tiếp tục vận hành của doanh nghiệp bị hạn chế và không mang lại hiệu quả nên quyết định giải thể doanh nghiệp. Hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Dù theo ý chí chủ quan của bên nào thì điều kiện cần để một doanh nghiệp được giải thể là doanh nghiệp đó đã thanh toán hoàn tất các khoản nợ cho chủ nợ, đối tác và các nghĩa vụ tài sản khác.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp bao gồm những gì?

Giải thể doanh nghiệp

Các thủ tục giải thể doanh nghiệp

Các thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm 4 bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

+ Theo quy định tại Điều 202 LDN 2015, quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên), Hội đồng quản trị (đối với công ty CP) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

+ Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Cơ quan thuế, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 2: Thủ tục về thuế

Trước hết, doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin cấp Thông báo đóng mã số thuế tại Chi cục thuế trực thuộc trong thời gian quy định. Hồ sơ giải thể tại chi cục thuế bao gồm:

 • Thông báo giải thể
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/ HĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/ HĐTV/ HĐCĐ
 • Xác nhận đóng Mã số hải quan tại Tổng cục Hải quan
 • Công văn xin chấm dứt hiệu lực Mã số thuế của công ty;
 • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Bước 3: Thủ tục về Dấu pháp nhân

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Sau khi thực hiện xong thủ tục tại Chi cục thuế, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục trả con dấu pháp nhân

Sau khi thực hiện xong thủ tục tại Chi cục thuế, doanh nghiệp được cấp Thông báo đóng mã số thuế. Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục trả con dấu pháp nhân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an thành phố nơi doanh nghiệp được cấp GCN Đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thực hiện việc trả con dấu gồm:

 • Công văn trả dấu;
 • Bản chính GCN đăng ký mẫu dấu;
 • Dấu pháp nhân;
 • Bản sao GCN đăng ký kinh doanh có công chứng;
 • Giấy giới thiệu (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Công ty không trục tiếp tiến hành trả con dấu).

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Bước 4: Thủ tục về Sở kế hoạch & Đầu tư

Sau khi nhận được GCN đã trả con dấu, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – nơi doanh nghiệp được cấp GCN.

Hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể;
 • Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/HĐTV/HĐCĐ;
 • Biên bản họp HĐTV/HĐCĐ về việc giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ;
 • Công văn đóng tài khoản (hoặc cam kết chưa mở tài khoản Ngân hàng)
 • Ba số báo liên tiếp đăng thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Thông báo đóng mã số thuế (bản chính hoặc bản sao công chứng)
 • Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu (bản chính hoặc bản sao công chứng)
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu

Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Với bài viết trên, Kynabiz đã giúp bạn khái quát được giải thể doanh nghiệp là gì và các thủ tục giải thể doanh nghiệp mà các chủ doanh nghiệp cần tìm hiểu. Giải thể là một vấn đề mà không một doanh nghiệp nào mong muốn gặp phải, nó không chỉ nghiêm trọng với chính doanh nghiệp mà còn gây hệ lụy đến đối tác kinh doanh, đời sống nhân viên… Do đó, các chủ doanh nghiệp cần có tầm nhìn và đưa ra định hướng kinh doanh đúng đắn trong quá trình quản lý doanh nghiệp của mình.

Tổng hợp KynaBiz

Tìm hiểu về các thủ tục giải thể doanh nghiệp
Đánh giá bài viết

Advertisements
close-link