5 bước xây dựng Khung Năng Lực cho một doanh nghiệp

0

Bạn đã có sẵn Khung Năng Lực nhân viên cho quản lý & đào tạo nhân sự chưa? Xây dựng Khung Năng Lực cho từng nhân viên tức là hệ thống hóa về hành vi, năng lực, thái độ cần thiết cho mỗi cấp bậc, mỗi phòng ban trong công ty. Nó được áp dụng linh hoạt vào mỗi phòng ban cũng như nhiệm vụ trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Khó khăn cách xây dựng khung năng lực

Xây dựng Khung Năng Lực cho doanh nghiệp

1. Khó khăn trong xây dựng Khung Năng Lực trong quản lý & đào tạo nhân sự

Để xây dựng được 1 cách hiệu quả, nó không chỉ đo lường các yếu tố thông thường để đánh giá nhân viên như:

 • Với vị trí của một nhân viên A, thì năng lực cần thiết cho công việc là gì?
 • Những kỹ năng nào nhân viên A cần được đào tạo?
 • Bạn cần đưa ra yêu cầu tuyển dụng thế nào tuyển đúng người đúng vị trí?
 • Yếu tố nào đưa ra quyết định tuyển dụng 1 người: nền tảng kiến thức phù hợp? Số năm kinh nghiệm cho vị trí tương tự? Hay do cá tính và nhân cách của người đó?

Nhưng những yếu tố trên thực sự chỉ là các yếu tố cơ bản, nó chưa hề liên hệ được với các mục tiêu, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Một Khung Năng Lực được xây dựng hiệu quả khi và chỉ khi: “Các yếu tố về kỹ năng, thực lực của nhân viên phải đi song hành với mục tiêu doanh nghiệp. Nó cũng là thước đo để tố chức các buổi đào tạo nhân sự dài hạn hoặc ngắn hạn”.

Như vậy, định nghĩa về Khung Năng Lực có một chút thay đổi:

Khung Năng Lực là xây dựng một hệ thống tổng hợp năng lực cần thiết ở các vị trí khác nhau, cho từng cấp bậc trong công ty. Nó được áp dụng để nắm được các kỹ năng, kiến thức, tư tưởng cần cải thiện hoặc nâng cao để hoàn thành công việc hiệu quả. Song song đó ta xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển, để có các khóa đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp phù hợp.

Khung Năng Lực đang được xây dựng rất hiệu quả. Hiện nay xây dựng Khung Năng Lực không chỉ áp dụng trong quản lý, đào tạo nhân sự mà nó còn áp dụng trong cơ cấu tuyển dụng và đánh giá nhân viên cuối năm.

Tại sao đa số các doanh nghiệp thất bại trong xây dựng Khung Năng Lực?

Đánh giá trên Khung Năng Lực của nhân viên khi đào tạo

Cách nào xây dựng Khung Năng Lực cho nhân viên để đánh giá khi đào tạo nhân sự

Đó là do nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ được tính ứng dụng của bộ Khung Năng Lực trong đánh giá nhân sự. Điều đó khiến doanh nghiệp còn nhiều bất cập trong triển khai áp dụng. Kể cả bộ phân nhân sự, phát triển nhân lực trong công ty còn nhiều hạn chế về kiến thức đào tạo nhân sự. Kiến thức và kỹ năng chỉ dừng lại ở quản lý và đào tạo trong doanh nghiệp cơ bản. Những kỹ năng, kiến thức mở rộng không được đào tạo chuyên sâu dễ dẫn tới việc hiểu sai, làm sai cách xây dựng Khung Năng Lực

Thông thường, rất ít doanh nghiệp biết cách xây dựng Khung Năng Lực “độc quyền” cho doanh nghiệp. Đa phần họ đi vay, mượn từ các chương trình xây dựng năng lực có sẵn, bê nguyên xi về mà không chỉ sửa gì nhiều. Dẫn tới bộ Khung Năng Lực không đồng nhất về văn hóa, mục tiêu, quy trình đào tạo nhân sự nội bộ của riêng doanh nghiệp.

Thất bại trong xây dựng đánh giá và theo dõi năng lực nhân viên là không tránh khỏi khi xây dựng giải pháp doanh nghiệp cho nhân lực nếu không am hiểu bộ khung này.

2. Cách xây dựng Khung Năng Lực hiệu quả cho đào tạo nhân sự, tuyển dụng hay quản lý?

Có một gợi ý cho doanh nghiệp để có thể biết cách xây dựng Khung Năng Lực hiệu quả! Theo KynaBiz, các doanh nghiệp có áp dụng mô hình năng lực ASK:

5 bước xây dựng khung năng lực cho doanh nghiệp

Cách xây dựng khung năng lực cho nhân viên và quản lý

Bước 1: Xác định rõ ràng mục tiêu trong xây dựng Khung Năng Lực

 • Tuyển dụng nhân viên năng suất cao
 • Đào tạo nhân sự dài hạn/ ngắn hạn
 • Phát triển nguồn nhân lực dài hạn
 • Đánh giá cuối năm (tăng lương, thưởng nóng,…)

Bước 2: Chuẩn hóa doanh nghiệp khi xây dựng Khung Năng Lực

 • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức phòng ban
 • Hệ thống lại các chức danh trong công ty
 • Mô tả cụ thể vị trí công việc

Bước 3: Xây dựng Khung Năng Lực chung cho doanh nghiệp

 • Danh mục năng lực cần có (kiến thức, kỹ năng và thái độ)
 • Phân chia nhóm hoặc phân chia theo cấp độ nghiệp vụ
 • Tham khảo bộ khung Cách Xây dựng Khung Năng Lực chuẩn 42 năng lực cần có (theo nghiên cứu của Đại học Harvard).

Bước 4: Xây dựng Khung Năng Lực cho từng vị trí

 • Khảo sát hoặc thảo luận nội bộ về tần suất sử dụng và tầm quan trọng của từng năng lực cụ thể đối với từng nhiệm vụ công việc cụ thể
 • Bám sát chức năng, nhiệm vụ và kết quả của mỗi một chức danh.
 • Lưu ý: Mỗi công việc gắn với một năng lực nhất định và có các cấp độ yêu cầu tương ứng cho từng vị trí.

Bước 5: Đánh giá năng lực nhân viên và xây dựng Khung Năng Lực trong đào tạo

 • Thực hiện đánh giá năng lực của từng cá nhân
 • Xác định khoảng cách năng lực giữa các nhân viên
 • Xây dựng chương trình đào tạo huấn luyện.
 • Phát triển các công cụ đánh giá năng lực.
 • Phương pháp đào tạo gắn với mỗi loại hình năng lực
 • Xây dựng chương trình đào tạo nội bộ hoặc thuê ngoài

Chúc bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt cách xây dựng Khung Năng Lực cho từng cấp nhân viên và quản lý, giúp xác định, định hướng phát triển mục tiêu doanh nghiệp trong tương lai!

Sưu tầm: Internet

5 bước xây dựng Khung Năng Lực cho một doanh nghiệp
5 (99.57%) 46 votes

Advertisements
close-link