Doanh nghiệp đã biết cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam? (Phần 1)

0

Doanh nghiệp Việt đang từng bước nhận thức rõ hơn về các giá trị văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp còn thuê cả chuyên gia nước ngoài về để hoạch định và cố vấn phát triển cho doanh nghiệp. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp còn học hỏi các nền tảng văn hóa doanh nghiệp ở các nước khác. Đặc biệt là văn hóa doanh nghiệp tại Nhật Bản luôn được các doanh nghiệp Việt áp dụng.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam

Tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam và định nghĩa.

Vậy còn doanh nghiệp của bạn đã có được văn hóa doanh nghiệp riêng biệt cho mình chưa? Để có thể xây dựng được văn hóa doanh nghiệp khác biệt cho mình, bạn cần phải hiểu: văn hóa doanh nghiệp là gì và văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam cần được xây dựng như thế nào?

Doanh nghiệp cần biết những gì để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam?

Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Văn hóa doanh nghiệp là tổng quan hòa hợp giữa các giá trị cơ bản: đạo đức, triết lý kinh doanh, quy định hành vi trong doanh nghiệp, ý tưởng, tầm nhìn, nhiệm vụ của doanh nghiệp, các chính sách và chế độ cho nhân viên. Và những giá trị đó được tập thể doanh nghiệp (bao gồm cấp lãnh đạo và nhân viên) đồng chấp thuận.

Cốt lõi cho một nền tảng văn hóa doanh nghiệp chính là tinh thần và các quan điểm, tư tưởng của doanh nghiệp. Nó sẽ giúp phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp vững mạnh. Đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng mà doanh nghiệp cần đạt được.

Khởi nguồn của văn hóa doanh nghiệp

Có thể xem văn hóa doanh nghiệp được bắt đầu từ Mỹ. Tuy nhiên, Nhật Bản lại là nơi phát triển và cải thiện văn hóa doanh nghiệp hiệu quả hơn cả. Và đặc điểm khởi nguồn của văn hóa doanh nghiệp ngoài tư tưởng, quan điểm và tinh thần doanh nghiệp; còn dựa vào các đặc điểm dân tộc của mỗi quốc gia. Chính vì vậy dù Việt Nam học hỏi văn hóa doanh nghiệp tại Nhật Bản, nhưng văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn có sự khác biệt.

Chỉ có như vậy văn hóa doanh nghiệp tại mỗi quốc gia nói chung và tại doanh nghiệp nói riêng sẽ phát huy tối đa hiệu quả. Đặc biệt là với những tập đoàn đa quốc gia, mỗi trụ sở tại mỗi nước ngoài việc giữ những giá trị về tầm nhìn chung của doanh nghiệp, văn hóa tại nơi làm việc cũng sẽ có những đặc điểm khác biệt. Đó chính là văn hóa doanh nghiệp giao thoa.

Bản chất của việc xây dựng văn hóa giao thoa là tăng cường đối nội, thúc đẩy, khích lệ và cỗ vũ nhân viên doanh nghiệp đóng góp và cống hiến nhiều hơn. Nó giúp tăng sức sáng tạo và năng suất làm việc, tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nó kết hợp lợi ích của doanh nghiệp với văn hóa doanh nghiệp ở quốc gia sở tại giúp nâng cao khả năng làm việc và hợp tác.

Như vậy văn hóa của quốc gia này nếu muốn bén rễ vào một quốc gia khác, mà không ăn khớp với bản sắc văn hóa dân tộc đó, sẽ bị văn hóa bản địa bài xích, gạt bỏ.

Bài học xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Nhật Bản

Tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam

Văn hóa doanh nghiệp tại Nhật Bản – Minh họa

Văn hóa doanh nghiệp tại Nhật Bản là nơi khởi nguồn của văn hóa giao thoa. Người Nhật Bản đã biết giao thoa giữa văn hóa doanh nghiệp Mỹ kết hợp với bản sắc văn hóa Nhật, tạo ra một văn hóa doanh nghiệp nổi tiếng thế giới.

Sau thế chiến thứ hai, Nhật Bản tiếp thu một lượng lớn các hệ thống quản lý doanh nghiệp từ Mỹ và Châu Âu. Nếu nói tại các nước Châu Âu, văn hóa doanh nghiệp được xây dựng từ chủ nghĩa cá nhân và tự do, tại Nhật Bản lại thiên về truyền thống gia tộc. Chính vì vậy, Nhật Bản tiếp thu kiến thức và văn hóa quản lý kỹ thuật tiên tiến của Mỹ, nhưng lại xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn bó với chủ nghĩa về “Trung Thành Hiếu Lễ”.

Ba đặc điểm chung của văn hóa doanh nghiệp tại Nhật Bản đó là: công đoàn trong doanh nghiệp, chế độ làm việc suốt đời và xét thưởng công lao hàng năm theo trật tự. Với 3 đặc điểm trên, các công ty tại Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, khi luôn gắn liền với Trung Hiếu trong văn hóa doanh nghiệp.  Với tôn chỉ tuân theo bản sắc dân tộc vốn có, văn hóa doanh nghiệp tại Nhật Bản đã nổi tiếng toàn thế giới.

Đọc tiếp kỳ 2 tại đây: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam (Phần 2)

Doanh nghiệp đã biết cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam? (Phần 1)
5 (100%) 1 vote

Advertisements
close-link