Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, có như bạn tưởng?

0

Một trong những chủ đề về xây dựng văn hóa doanh nghiệp thường được nói tới là ý tưởng khởi tạo nên văn hóa doanh nghiệp đặc thù của một công ty, doanh nghiệp, tập đoàn. Ý tưởng cho văn hóa doanh nghiệp thường được “áp đặt” là để thống nhất đội nhóm và tăng hiệu quả làm việc, đạt được các mục tiêu một cách nhanh chóng. Văn hóa tổ chức không cố định, nó sẽ thay đổi tùy theo nhận thức, xu hướng và cách vận hành doanh nghiệp tại thời điểm đó, tạo ra sự gắn kết và thống nhất nội bộ.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp có phải chỉ dựa trên sự đoàn kết nội bộ?

Nhưng xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ là về sự gắn kết doanh nghiệp, mà nó còn là về giải pháp doanh nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào sự đoàn kết và gắn bó nhân viên, nó còn đưa ra được mục tiêu, tầm nhìn chiến lược để phát triển doanh nghiệp. Nó cung cấp một cơ sở nền tảng để mọi người dựa vào đó, đưa ra các ý tưởng phù hợp và các giá trị hữu ích có thể được chấp nhận. Dựa trên bối cảnh của doanh nghiệp, nó xác định nên hành vi và nhiệm vụ của từng nhân viên, chấp nhận các giá trị mới được xây dựng để đạt được mục tiêu chung.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và bất đồng

Tìm hiểu cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Có một điều đó là cả khi vấn đề được trình bày là một quan điểm chung, được xây dựng bởi tổ chức và các thành viên, cũng chưa hẳn phổ biến.

Ví dụ một suy nghĩ của chính trị gia là các giá trị về quyền tự do. Các cử tri có thể đồng ý với quan điểm này, nhưng nó chưa hẳn sẽ thuyết phục họ. Các giá trị về quyền tự do mang lại rất đa dạng, nó có thể là qua các chương trình tài trợ ngân sách, hay tự do được thể hiện thông qua việc bỏ qua hỗ trợ từ chính phủ. Lúc này, sự “tự do” được thể hiện theo cả hai cách khác biệt, tùy theo cách mà mọi người nhận định, nó sẽ trở thành một giá trị phổ biến đưa mọi người về một nhận định duy nhất.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp có đang đồng nhất quan điểm của mọi nhân viên?

Trong doanh nghiệp, mọi người giải thích và tranh luận các giá trị mọi thời điểm có thể. Chỉ với một quan điểm, nhưng có thể được nhân viên hiểu khác nhau. Giống như trong một trường đại học, một trong những giá trị được phổ biến đó là “tinh thần trách nhiệm”. Giá trị này được định nghĩa như một chất xúc tác cho sự thay đổi tiến bộ và tích cực, và xa hơn nữa.

Nhưng với từng sinh viên, định nghĩa có thể sẽ khác đi, tùy theo nhận thức của từng người, như “tinh thần trách nhiệm” đó là trách nhiêm và bổn phận đối với nhà trường, với ngành học. Và có thể đa số mọi người đều công nhận đây là một trong những giá trị quan trọng, nhưng với một số khác thì cảm nhận và được định nghĩa theo những quan điểm khác.

Và các nhân viên có thể làm phức tạp hơn về các quan điểm trong vai trò của văn hóa doanh nghiệp. Khi họ tranh luận giá trị phổ biến trong doanh nghiệp tức là họ đang cố gắng duy trì các cam kết với sự thành công doanh nghiệp. Đây cũng có thể coi là một sự bất đồng “mở” hoặc, quản lý thấy để quản lý định hình lại tổ chức doanh nghiệp, phản ánh lên các ý kiến cá nhân về những nhiệm vụ cần làm. Nó được biểu hiện trong việc bỏ phiếu trống hoặc công khai thể hiện ý kiến đối lập về các quyết định của nhà quản lý. Họ có thể phản đối, vì nó liên quan tới cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cho rằng quản lý đang đi sai hướng.

Các quan điểm ảnh hưởng tới cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Dù các giá trị trong văn hóa doanh nghiệp được thống nhất nhưng chưa hẳn sẽ được hoạt động theo cùng một cách. Nhân viên có thể bị chia tách khi cùng thực hiện một quan điểm, nhưng họ sẽ vì mục tiêu chung mà cố gắng duy trì và hoạt động cùng nhau. Họ sẽ bỏ qua các điểm yếu trong một số vai trò của văn hóa doanh nghiệp, để cùng phát triển. Có một số nghiên cứu cho thấy, các quan điểm văn hóa doanh nghiệp có thể được ca tụng, tán dương, đồng ý nhưng có thể cũng khiến cho một số nhân viên bị đe dọa. Nó có thể là con dao hai lưỡi cho doanh nghiệp, với những nhân viên không có cùng quan điểm. Thật sự không đơn giản khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp với các giá trị phổ biến.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và các quan điểm

Quan điểm xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Nó mang lại một vấn đề trọng tâm: Nỗ lực thống nhất tạo ra một văn hóa doanh nghiệp đó là thống nhất quyền hành. Mọi người sẽ phản ánh với biểu hiện về quyền lực theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên nó chắc chắn sẽ tùy thuộc vào các giá trị liên quan đến vai trò của văn hóa doanh nghiệp, và niềm tin cá nhân của cá nhân.

Chỉ với 3 nhận định trên về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, KynaBiz tin tưởng rằng, các doanh nghiệp cần truyền tải chính xác. Từ đó để đưa ra được các giá trị văn hóa doanh nghiệp mang lại sự tin tưởng và niềm tin cho từng nhân viên. Nó không chỉ gắn kết nhân sự, mà dựa vào đó để phát triển các chiến lược của doanh nghiệp.

Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, có như bạn tưởng?
5 (100%) 1 vote

Advertisements
close-link