CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Có nhiều cách mà doanh nghiệp sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi - để tìm kiếm và chia sẻ thông tin, để xây dựng mạng lưới liên kết với các doanh nghiệp khác hoặc tạo ra nội dung mới. Khi doanh nghiệp chia sẻ thông tin với chúng tôi, chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn nêu ra rõ ràng chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin như thế nào. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ nội dung nào cần làm rõ. Mọi thắc mắc của doanh nghiệp sẽ được chúng tôi giải đáp một cách trung thực và thấu đáo nhất.

1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin mà chúng tôi cho là cần thiết do doanh nghiệp cung cấp để phục vụ mục đích cải tiến chất lượng dịch vụ dành cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tạo các ID để quản lý thông tin doanh nghiệp dựa trên những thông tin chúng tôi thu thập được.

2.Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của doanh nghiệp sẽ được chúng tôi lưu trữ trong suốt thời gian doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

3.Phương tiện và công cụ để tiếp cận và cập nhật thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể tiếp cận và yêu cầu cập nhật thông tin bất cứ lúc nào thông qua việc liên hệ với chúng tôi theo các phương thức nêu tại mục 5 dưới đây.

4.Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam đoan sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin của doanh nghiệp và các thông tin về người đại diện theo pháp luật, người quản lý, thông tin nhân viên vì mục đích thương mại vi phạm cam kết của chúng tôi ghi trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của doanh nghiệp trong việc bảo vệ thông tin doanh nghiệp cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi.

5.Liên hệ đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 1900 6364 09 hoặc email: HoTro@KynaBiz.vn. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe những chia sẻ của doanh nghiệp và sẵn lòng giải đáp mọi yêu cầu có liên quan.

6.Thay đổi

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian, để đáp ứng những thay đổi của luật pháp hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo về sự thay đổi này trên website và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý.