CHÍNH SÁCH HỌC THỬ VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ

Hiện tại KynaBiz chưa áp dụng chính sách hoàn học phí dành cho khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể liên hệ với KynaBiz qua số điện thoại 0986 207 422 hoặc email TuVan@KynaBiz.vn để được học thử.

Việc học thử này là hoàn toàn miễn phí.