HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Tại KynaBiz, doanh nghiệp có thể thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng. Doanh nghiệp có thể đến bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam (hoặc sử dụng Internet Banking) để chuyển tiền theo thông tin bên dưới:

Ghi chú chuyển khoản:

Tại mục "Ghi chú" khi chuyển khoản, doanh nghiệp vui lòng ghi rõ tên doanh nghiệp và nội dung thanh toán (ghi rõ số đơn đặt hàng hoặc số hiệu hợp đồng).